Byrum, landskab og bebyggelse

Jeg tilbyder bistand til at udarbejde bydels- og byrumsanalyser samt helhedsplaner.

Processen kan inddeles i to faser:

  • Analyse af fx bydelsområder, boligområder eller byrum, hvor der ønskes forandringer og forbedringer. Det kan også være en kortlægning af områdets potentialer og muligheder eller en analyse af hvorfor området ikke fungere og hvad der skal til for at skabe et dynamisk og spændende byrum eller boligområde.
  • Idekatalog med overordnede principper og skitser for udviklingen af området.

Helhedsplaner med sans for stedets kvaliteter

Helhedsplaner fastlægger de overordnede principper for det videre planarbejde og den fremtidige dialog med grundejere og evt. investorer i forbindelse med udviklingen af området.

Helhedsplanen er et strategisk værktøj, som den kommende udvikling skal bygge videre på, og som ligger til grund for udviklingen af området.

Helhedsplanen beskriver den ønskede udvikling af området og skal efterfølgende konkretiseres yderligere i fx en rammelokalplan, kommuneplantillæg, idekatalog eller lignende, som skal danne grundlag for lokalplaner for de konkrete projekter, som kommer i området.