Politik og strategi

Jeg tilbyder bistand til at udarbejde retningslinjer, strategier og politikker.

Politik og strategi, der viser vejen

Planlægning er politik. Det er derfor vigtigt at opstille politiske mål for kommunens forskellige områder, der rummer fælles værdier og visioner, som sørger for at holde udviklingen på rette spor.

Politikker skal følges op af strategier og målsætninger eventuelt med konkrete handlingsforslag.

Planstrategien er et godt sted at samle kommunens visioner og mål. Andre vigtige politikker er arkitekturpolitik, boligpolitik, byomdannelsesstrategier, natur-og friluftsstrategi, strategi for erhverv- og turisme mv. Planstrategien er bindeleddet der samler kommunens politikker og strategiske mål så de kan konkretiseres i kommuneplanen.

Det er ikke alle strategier der kan samles i planstrategien. Nogle strategier fungerer som selvstændige retningslinjer og danner administrationsgrundlag for sagsbehandlingen. Det kan fx være retningslinjer for skilte og facader, altaner, kunst mv.